19ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Get Adobe Flash player

Αναγνωστική ευχέρεια

Η έννοια της αναγνωστικής ευχέρειας (reading fluency) αναφέρεται στην ταχύτητα με την οποία ο αναγνώστης αποκωδικοποιεί σωστά τις λέξεις ενός κειμένου. Σε πλήθος σύγχρονων μελετών η αναγνωστική ευχέρεια αναγνωρίζεται ως σημαντικός δείκτης της αναγνωστικής επίδοσης των μαθητών. Συνδέεται δε με την αξιολόγηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι μαθητές στην ανάγνωση.
Για το σχολικό έτος 2013-14 έχει σχεδιαστεί μία σειρά από 23 δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιολόγηση αλλά και τη βελτίωση της αναγνωστικής ευχέρειας των μαθητών. Οι συμμετέχοντες θα απασχοληθούν συνολικά 60 λεπτά (σε 4 συνεδρίες των 15 λεπτών), στις οποίες θα εμπλακούν σε ασκήσεις βελτίωσης της αναγνωστικής ταχύτητας. Όλες οι δραστηριότητες θα γίνουν με τη χρήση Η/Υ.
Όσοι γονείς επιθυμείτε να συμμετάσχουν τα παιδιά σας στη συγκεκριμένη διαδικασία, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: